ក្រុមហ៊ុន​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​លំដាប់​ពិភព​លោក​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៤ មីនា ២០១៧ ក្រុមហ៊ុន មរកត ថេកណូឡូជី ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន StartupBootCamp នៅ​សិង្ហបុរី។ មាន ២៥០០ ក្រុមហ៊ុន​ពី​បណ្តា​ប្រទេស​ជាង ៤០ ទូទាំង​ពិភព​លោក​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​នេះ។ វគ្គ​ជម្រុះ​ដំបូង មាន​តែ ៤៥០ ក្រុមហ៊ុន​ប៉ុណ្ណោះ ជាប់ ហើយ​ជម្រុះ​លើក​ទី​២ នៅ​សល់​ត្រឹម ២០ ក្រុមហ៊ុន ដែល​ត្រូវ​បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​សិង្ហបុរី ដើម្បី​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​របស់​ខ្លួន។ ចុង​ក្រោយ ១២ ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ទទួល​បាន​ជយលាភី ត្រូវ​ចូល​រួម​កម្មវិធី FinTech StartUp BootCamp Accelerator Program នៅ​សិង្ហ​បុរី ៦ ខែ ជាមួយ​ទឹក​ប្រាក់ ២៥០០០ ដុល្លារ​សិង្ហបុរី។

សូមអានបន្ថែមនៅលើទំព័រ sabay.com.kh